ទីប​ដែក

តាមរយៈ ការប្រើប្រាស់ ម៉ាស៊ីន ទំនើបៗ ទីប ដែក របស់ យើង ត្រូវ បាន ផលិត នៅ ក្នុង ស្រុក ដោយ ប្រើ ដែក គុណភាព ខ្ពស់ ដែល មាន ប្រសិទ្ធភាព ការពារ ច្រេះ បាន យូរអង្វែង ។

GALVANIZED-STEEL-PIPE-4
conventional-building-method

​ដែក C & ដែក Z

ដែក C & ដែក Z ត្រូវបានផលិតឡើងពីសន្លឹកដែកដែលមានភាពរឹងមាំខ្ពស់បំផុតហើយប្រវែង របស់វាក៏អាចកាត់តម្រូវតាមការចង់បានផងដែរ។

I-C-and-I-Z-
I-C-and-I-Z-purlin-

ដែក​កម្រាល​ពុម្ព 1000

ដែកកម្រាលពុម្ព 1000 សម្រាប់ប្រើជាក្តារពុម្ពជាប់ដែលផ្គុំជាមួយបេតុងរឹងដើម្បីចាក់ប្លង់សេ។

i-decks-1